0968183786

Vốn huy động trong doanh nghiệp, hay còn còn gọi là vốn nợ, hay là các khoản vốn phải trả là những khái niệm thiết thực và rất quan trọng với hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, các Luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ chỉ ra […]

Vốn chủ sở hữu là gì và những bộ phận cấu thành của vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp bao gồm các hạng mục nào?. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin được nêu một số quy định pháp luật và thực tiễn về vấn đề này để các bạn tham khảo. Thực […]

Thuế cho thuê nhà đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là đối với những người đang có nhà cho học sinh, sinh viên thuê. Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), cá nhân kinh doanh […]

Nơi cư trú của cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo một số quy định pháp luật dưới đây về nơi cư trú của cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Đối với cá nhân […]

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu, đánh vào thu nhập của doanh nghiệp. Thuế TNDN còn gọi cách khác là thuế lợi tức bởi nghĩa vụ đóng thuế chỉ phát sinh trên lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Để có thể hiểu rõ các vấn đề về thuế TNDN, […]

Hợp đồng thương mại là một văn bản thỏa thuận giữa các bên có mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, không có quy định pháp luật cụ thể nào quy định về loại hợp đồng này, mặc dù chúng ta thường trao đổi về nó khá nhiều trên thực tế. Cần hiểu rằng, đây là […]

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ […]

Quản trị doanh nghiệp là gì? Nội hàm của hoạt động này như thế nào và doanh nghiệp cần tăng cường những yếu tố nào để hoạt động QTDN có hiệu quả? Xin mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi. Quản trị doanh nghiệp là gì và các chức […]

Các khoản chi không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là những khoản không đủ điều kiện mà Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định hoặc các khoản chi vượt quá hạn mức mà Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cho phép. Dưới đây là danh mục các khoản chi […]

Thẩm định giá doanh nghiệp được thực hiện cho nhiều mục đích khác nhau, như phục vụ cổ phần hóa, mua báp – sáp nhập doanh nghiệp, đánh giá lại giá trị doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc xác định giá cổ phần … Tham gia vào quá trình này, chủ yếu là các […]

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 3, Thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Cụ thể cách tính thuế như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ […]

Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục để doanh nghiệp tham khảo trước khi thực hiện. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ […]

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Hoạt động này phải được tiến hành trước khi thực hiện dự án đầu theo […]

Hợp đồng nguyên tắc là dạng hợp đồng khá phổ biến trên thực tế nhưng lại không được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật cụ thể nào, gây ra sự nhầm lẫn trong quá trình áp dụng và phát sinh những hậu quả tai hại cho doanh nghiệp. Trước hết, chúng ta […]

Chấp thuận chủ trương đầu tư là một giai đoạn quan trọng và có tính chất chuẩn bị cho việc triển khai một dự án đầu tư. Không phải mọi dự án đầu tư đều có giai đoạn này; và nội dung, thủ tục của giai đoạn này cũng có sự khác nhau với các […]