0904777169

  Tặng cho quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình; không phát sinh lợi nhuận và doanh thu. Tuy nhiên, bên tặng cho và bên nhận tặng cho; vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo yêu cầu của pháp luật. Tặng […]

Cổ đông là gì và các loại cổ đông; các quyền nghĩa vụ của cổ đông được quy định như thế nào?. Cùng tìm hiểu thêm về các vấn đề này trong bài viết dưới đây. Cổ đông là tổ chức, cá nhân đồng sở hữu Công ty cổ phần; hoặc cá nhân, tổ chức […]

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty đối vốn, tức là mối quan hệ giữa các thành viên công ty, giữa thành viên góp vốn và công ty, giữa thành viên góp vốn và các bên thứ ba khác có giao dịch với Công ty chỉ căn cứ trên số vốn […]

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần chịu thuế suất như thế nào và quy định cụ thể về vấn đề này như thế nào? Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Điểm b khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, […]

Tên doanh nghiệp 06:43 | 23/03/2020

Tên doanh nghiệp không chỉ là tên giao dịch của doanh nghiệp mà còn là thương hiệu, là yếu tố nhận biết doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.   Pháp luật quy định thế nào về đặt tên DN? Cấu thành khi đặt tên doanh nghiệp […]

Chống chuyển giá là một chuỗi các hành động thực hiện bởi nhiều Quốc Gia và Tổ chức Quốc tế trong lĩnh vực thuế, thương mại, mà không phải riêng Chính phủ Việt Nam. Chống chuyển giá và ý nghĩa với môi trường kinh doanh và ngân sách Nhà nước Trong bối cảnh nền kinh […]

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì ? Tại khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2014 quy đinh: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do […]

Arbitration là gì? Khái niệm “Arbitration” Arbitration là thuật ngữ Tiếng Anh, dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là trọng tài, nhằm chỉ tới một hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Trong số các phương thức giải quyết tranh chấp, bao gồm hòa giải, tòa án và trọng tài, thì […]

Atiga là gì? ATIGA là hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có […]

Điều kiện đầu tư là gì? Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư có cần thiết? Trước khi tìm hiểu các nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư, chúng ta cần hiểu “điều kiện đầu tư là gì?”. Để có thể gia nhập thị trường và tiến hành các hoạt động đầu tư; […]

Vốn đầu tư là gì? Hoạt động đầu tư nước ngoài là hoạt động của các nhà đầu tư (sau đây viết tắt là “NĐT”) không có Quốc tịch Việt Nam thực hiện tại Việt Nam thông qua việc bỏ vốn vào kinh doanh tại Việt Nam bằng một trong các hình thức: Đầu tư […]

Atiga là gì Asean là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967; với các thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, và Philippines. Ngày nay, […]

Để kịp thời tư vấn và hỗ trợ cho những khách hàng đang chuẩn bị thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, nhóm Luật sư chúng tôi thực hiện việc nghiên cứu và biên soạn bài viết hướng dẫn công phu này với rất nhiều nội dung, hằng mong góp một phần nhỏ để […]

Điều kiện đầu tư và điều kiện đầu tư kinh doanh   Điều kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện đầu tư; là hai khái niệm được quy định tại Điều 2, Nghị định 118/2015/NĐ-CP và cá nhân tôi thấy rằng; khá rối rắm và không cần thiết. Điều kiện đầu tư (ĐKĐT) Theo […]

Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản có tính pháp lý cao nhất hiện nay quy định các vấn đề liên quan đến (i) thủ tục gia nhập thị trường như thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh; (ii) quản trị của doanh nghiệp như cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, đại […]