0968183786


Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhưng không làm mất tư cách pháp nhân, các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó.
 
Ở đây chúng ta lưu ý, là việc chuyển đổi không làm mất tư cách pháp nhân, không làm thay đổi hoặc biến mất các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Chẳng hạn: Công ty TNHH A đã ký và đang thực hiện hợp đồng thi công đường cao tốc. Công ty TNHH A chuyển đổi thành Công ty Cổ phần A thì mã số thuế của Công ty vẫn giữ nguyên, hợp đồng thi công đó vẫn giữ nguyên hiệu lực, các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, thuê máy móc đã kí vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm những hình thức cụ thể nào?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, có các hình thức chuyển đổi loại hình DN như sau:
 
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.
 
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên..
 
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn trình tự, thủ tục, điều kiện thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 
 
Tư vấn các vấn đề cần chuẩn bị, các công việc cần thực hiện trước khi chuyển đổi.
 
Tư vấn và hỗ trợ tổ chức họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông để ra quyết định chuyển đổi.
 
Soạn thảo các văn bản, tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục chuyển đổi.
 
Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ chuyển đổi.
 
Thay mặt doanh nghiệp liên hệ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ.
 
Thay mặt doanh nghiệp nhận kết quả.
 
Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục sau chuyển đổi như: khắc và công bố sử dụng mẫu dấu mới, thay đổi hóa đơn giá trị gia tăng …
 
Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các hạng mục công việc sau khi chuyển đổi (Thông báo với đối tác, thay đổi các loại giấy phép con ….).

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, vài điều lưu ý:

Việc CĐ loại hình là một hình thức tái cấu trúc lại hoạt động của doanh nghiệp, và là quyền tự do của doanh nghiệp nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với các điều kiện thực tế. Doanh nghiệp có thể chuyển đổi nhiều lần trong suốt cuộc đời tồn tại của mình.
 
Mặc dù không làm mất tư cách pháp nhân, thay đổi các quyền và nghĩa vụ của pháp nhân với bên thứ ba, nhưng việc chuyển đổi loại hình DN có thể gây ra những xáo trộn nhất định trong hoạt động của doanh nghiệp, chủ yếu liên quan đến các giấy tờ, tài liệu, mô hình quản trị …
 
Do đó, với kinh nghiệm của mình, chúng tôi cho rằng, doanh nghiệp nên yêu cầu sự hỗ trợ của các Luật sư có kinh nghiệm và uy tín.
 
Doanh nghiệp không nên coi việc chuyển đổi này là một thủ tục hành chính đơn thuần và việc của Luật sư chỉ là thay đổi tờ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Hãy tham vấn ý kiến tư vấn và khuyến nghị từ Luật sư có kinh nghiệm, doanh nghiệp sẽ hạn chế được rất nhiều thiệt hại về thời gian và tiền bạc để xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi.
 

Thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện cần lưu ý điều gì và thủ tục như thế nào?. Vui lòng xem hướng dẫn cụ thể của chúng tôi dưới đây trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc […]

Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản có tính pháp lý cao nhất hiện nay quy định các vấn đề liên quan đến (i) thủ tục gia nhập thị trường như thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh; (ii) quản trị của doanh nghiệp như cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, đại […]

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhưng không làm mất tư cách pháp nhân, các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đó. Ở đây chúng ta lưu ý, là việc chuyển đổi không làm mất tư cách pháp nhân, không làm thay đổi hoặc biến […]