0968183786

Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp Trực Tuyến Miễn Phí


Giải thể doanh nghiệp là gì ???

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đề nghị cơ quan Nhà nước cho phép chấm dứt hoàn toàn hoạt động và sự tồn tại của mình trên thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc thanh lý mọi quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với người lao động, người lao động và các chủ nợ khác. Việc đề nghị này có thể xuất phát từ việc chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn chủ động và tự nguyện thoái lui khỏi thị trường hoặc theo yêu cầu của pháp luật vì những lý do như Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục; Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ….
Cần phân biệt giải thể doanh nghiệp với phá sản doanh nghiệp. Phá sản doanh nghiệp là sự chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp vì lí do doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp được hiểu là các điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật để có thể chấm dứt sự tồn tại của mình. Các điều kiện này phải đáp ứng trước khi nộp hồ sơ giải thể tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Việc xác lập và thoả mãn các điều kiện giải thể doanh nghiệp không chỉ để bảo vệ chính quyền lợi của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên mà còn bảo vệ quyền lợi của người lao động, của cộng đồng và của Nhà nước.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
Giải thể doanh nghiệp có hai trường hợp là giải thể tự nguyện hoặc giải thể bắt buộc. Nhưng cho dù là giải thể tự nguyện hay giải thể bắt buộc thì điều kiện đặt ra là doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán được các nghĩa vụ tài chính của mình. Đây là quy định nhằm đảm bảo tối đa quyền, lợi ích của những người có liên quan tới doanh nghiệp như người lao động trong doanh nghiệp hay các chủ nợ.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Trước khi gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hồ sơ gồm các tài liệu sau:
 • Biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Đơn đề nghị quyết toán thuế;
 • Tờ khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể;
 • Các tài liệu khác (tuỳ theo từng trước hợp và loại hình doanh nghiệp).

Các bước giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, do đó, cần phải thực hiện nhiều thủ tục khác nhau để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, của các chủ nợ, của Nhà nước và của chính chủ sở hữu được đảm bảo, Do đó, cần trải qua các bước giải thể doanh nghiệp như sau:
Bước 1: Cơ quan quản lý cao nhất của doanh nghiệp (Chủ sở hữu, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên …) họp ra và lập Biên bản, quyết định về việc giải thể doanh nghiệp;
Bước 2: Thông báo cho các chủ nợ, đối tác… và thực hiện việc thanh lý hợp đồng với các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ ……
Thông báo cho người lao động và thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết hết mọi chế độ cho người lao động.
Bước 3: Thanh toán hết mọi khoản nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan Nhà nước.
Bước 4: Thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán bảo hiểm xã hội …
Bước 5: Đóng tài khoản ngân hàng.
Bước 6: Thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và đóng mã số thuế tại cơ qua quản lý thuế trực tiếp.
Bước 7: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư.

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp là các bước, trình tự mà doanh nghiệp cần phải thực hiện để có thể chấm dứt sự tồn tại của mình. Quy trình này cần phải tuân thủ theo tuần tự và kết quả của bước trước là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.
Chi tiết về quy trình giải thể doanh nghiệp, tham khảo thêm tại mục Các bước giải thể doanh nghiệp.

Chi phí giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp bao gồm nhiều bước và thủ tục khác nhau, liên quan đến các hoạt động của nội bộ doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Do đó, việc thực hiện các thủ tục giải thể cần có sự tham gia của chính nhân sự bên trong doanh nghiệp và sự hỗ trợ của đội ngũ Luật sư bên ngoài. Tuỳ thuộc vào lựa chọn của doanh nghiệp mà phạm vi công việc của Luật sư cũng có sự khác nhau.
Do đó chi phí giải thể doanh nghiệp cũng biến đổi theo phạm vi công việc mà Luật sư đảm trách.
Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thêm thông tin về chi phí giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp chất lượng tại INTECO

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Inteco bao gồm các hạng mục chính như sau:
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện, trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đàm phán thanh lý hợp đồng với đối tác;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;
 • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán bảo hiểm xã hội;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đóng tài khoản ngân hàng, xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu;
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp và hỗ trợ thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNDN, đóng mã số thuế;
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tạị cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục huỷ con dấu, và các thủ tục khác ……

Thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện cần lưu ý điều gì và thủ tục như thế nào?. Vui lòng xem hướng dẫn cụ thể của chúng tôi dưới đây trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc […]

Luật doanh nghiệp 2014 là văn bản có tính pháp lý cao nhất hiện nay quy định các vấn đề liên quan đến (i) thủ tục gia nhập thị trường như thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh; (ii) quản trị của doanh nghiệp như cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, đại […]