0968183786

Thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện cần lưu ý điều gì và thủ tục như thế nào?. Vui lòng xem hướng dẫn cụ thể của chúng tôi dưới đây trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc […]

Thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ dẫn tới việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cần thực hiện theo thủ tục đăng ký kinh doanh cụ thể như hướng dẫn dưới đây. Người đại diện theo PL của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp […]

Pháp chế bất động sản là thuật ngữ nhằm chỉ tới việc thực hiện các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật vào các hoạt động tạo lập, kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản của doanh nghiệp. Trên thực tế, thuật ngữ pháp chế bất động […]