0968183786

Chuyển đổi Công ty sang loại hình doanh nghiệp khác phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau đây là hướng dẫn của chúng tôi về các thủ tục này. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành […]

Thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện cần lưu ý điều gì và thủ tục như thế nào?. Vui lòng xem hướng dẫn cụ thể của chúng tôi dưới đây trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc […]

Vốn điều lệ Công ty cổ phần thay đổi trong trường hợp nào và thủ tục thay đổi ra sao. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ vấn đề này trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã […]

Thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ dẫn tới việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cần thực hiện theo thủ tục đăng ký kinh doanh cụ thể như hướng dẫn dưới đây. Người đại diện theo PL của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp […]

Thông tin đăng ký doanh nghiệp bao gồm nhiều thông tin khác nhau liên quan đến doanh nghiệp, và doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo với cơ quan Nhà nước khi có sự thay đổi. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin ĐKDN được dùng khi doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ […]

Đổi tên doanh nghiệp cần lưu ý điều gì và thủ tục đăng ký như thế nào?. Xem các hướng dẫn cụ thể của chúng tôi trong bài viết dưới đây trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh nhé. Tên doanh nghiệp là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt các […]

Mẫu quyết định thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh dưới đây là một thành phần quan trọng trong hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà bạn cần biết. Mẫu do cơ quan Nhà nước ban hành nên bạn chỉ có thể bổ sung thông tin vào những trường để trống và […]

Mẫu hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty TNHH và công ty cổ phần. Doanh nghiệp cần chủ động xem xét và lựa chọn để điền những nội dung tương ứng vào mẫu đơn. CÔNG TY TNHH ………….. —————- Số:     /      /TB-TĐĐKKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Giấy phép đăng ký kinh doanh, về mặt nội dung, là tài liệu xác nhận chính thức từ cơ quan Nhà nước cho phép doanh nghiệp được tham gia thị trường và/ hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh theo nội dung đã đăng ký. Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì? Tên […]

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản do cơ quan Nhà nước cấp, chứng nhận việc khai sinh của một doanh nghiệp, trên đó có thông tin quan trọng và cơ bản nhất của doanh nghiệp. Người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp cần thực hiện một loạt các thủ […]

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh là cách gọi thông thường của việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù việc bổ sung là quyền tự do, nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Có bắt buộc phải thực […]

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp (tên gọi theo Luật doanh nghiệp 2014) hay thay đổi đăng ký kinh doanh (tên gọi theo Luật Doanh nghiệp 2005) là việc thay đổi một trong số các nội dung đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi ĐKKD bao […]

Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội là bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hà Nội. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cơ quan này trong các mục cụ thể dưới đây. Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội đặt tại đâu? Kể từ […]

Hộ kinh doanh cá thể 05:01 | 05/11/2020

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình đặc thù trong nền kinh tế Việt Nam hiện tại vẫn chưa được quy định một cách đầy đủ, rõ ràng về địa vị pháp lý trong hệ thống pháp luật Việt nam.   Lưu ý rằng, tên gọi chính xác của loại hình này là hộ […]

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì ? Tại khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2014 quy đinh: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do […]