0968183786

Thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện cần lưu ý điều gì và thủ tục như thế nào?. Vui lòng xem hướng dẫn cụ thể của chúng tôi dưới đây trước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc […]

Mẫu quyết định thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh dưới đây là một thành phần quan trọng trong hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà bạn cần biết. Mẫu do cơ quan Nhà nước ban hành nên bạn chỉ có thể bổ sung thông tin vào những trường để trống và […]

Mẫu hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty TNHH và công ty cổ phần. Doanh nghiệp cần chủ động xem xét và lựa chọn để điền những nội dung tương ứng vào mẫu đơn. CÔNG TY TNHH ………….. —————- Số:     /      /TB-TĐĐKKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Giấy phép đăng ký kinh doanh, về mặt nội dung, là tài liệu xác nhận chính thức từ cơ quan Nhà nước cho phép doanh nghiệp được tham gia thị trường và/ hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh theo nội dung đã đăng ký. Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì? Tên […]

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản do cơ quan Nhà nước cấp, chứng nhận việc khai sinh của một doanh nghiệp, trên đó có thông tin quan trọng và cơ bản nhất của doanh nghiệp. Người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp cần thực hiện một loạt các thủ […]

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh là cách gọi thông thường của việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù việc bổ sung là quyền tự do, nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Có bắt buộc phải thực […]

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp (tên gọi theo Luật doanh nghiệp 2014) hay thay đổi đăng ký kinh doanh (tên gọi theo Luật Doanh nghiệp 2005) là việc thay đổi một trong số các nội dung đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi ĐKKD bao […]

Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội là bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hà Nội. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cơ quan này trong các mục cụ thể dưới đây. Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội đặt tại đâu? Kể từ […]

Hộ kinh doanh cá thể 05:01 | 05/11/2020

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình đặc thù trong nền kinh tế Việt Nam hiện tại vẫn chưa được quy định một cách đầy đủ, rõ ràng về địa vị pháp lý trong hệ thống pháp luật Việt nam.   Lưu ý rằng, tên gọi chính xác của loại hình này là hộ […]

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì ? Tại khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2014 quy đinh: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do […]

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tổng hợp tất cả các lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện. Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh mà không đáp ứng điều kiện sẽ bị coi là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định. Danh mục […]

Theo quy định pháp luật hiện hành thì ngành nghề đăng ký kinh doanh không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngay cả luật doanh nghiệp 2014 ra đời, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi thông tin về cổ đông và ngành nghề. Mặc dù vậy, trong […]

Thủ tục đăng ký kinh doanh gồm những thủ tục gì ?chi phí đăng ký hết bao nhiêu? Có bao nhiêu loại hình đăng ký kinh doanh ? Bản chất các loại hình kinh doanh cũng như các ưu nhược điểm của chúng trước khi lựa chọn tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh […]

Vài nét về Giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trước hết, chúng tôi phải lưu ý ngay rằng, đang có sự nhầm lẫn cố tình hoặc vô tình về thuật ngữ Giấy phép kinh doanh với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh […]

Thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm việc thay đổi ngành nghề, vốn, địa chỉ trụ sở chính, cổ đông, thành viên góp vốn … Thủ tục thay đổi đăng ký DN bao gồm các thủ tục nội bộ doanh nghiệp và thủ tục thành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. […]