0968183786

 

Tranh chấp hợp đồng là tranh chấp giữa các bên ký kết hợp đồng về việc giải thích các nội dung hợp đồng, về việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.
 

Có những dạng tranh chấp hợp đồng nào?

Do đó, có hai dạng tranh chấp chính xảy ra:
  • Thứ nhất: tranh chấp về việc giải thích các nội dung hợp đồng. Mặc dù các bên đều có thiện chí và nghiêm túc trong việc thực hiện hợp đồng, nhưng vì nhiều nguyên nhân, mà mỗi bên có những cách hiểu, giải thích khác nhau về một điều khoản hợp đồng. Sự giải thích khác nhau sẽ dẫn tới cách thực hiện khác nhau. Ví dụ: có người hiểu quy định “thanh toán ngay sau khi giao hàng” là việc thanh toán phải thực hiện trong cùng ngày với việc giao hàng, nhưng có người lại hiểu là trong kỳ kế toán. Mấu chốt là chữ “ngay sau khi” không phải từ có thể xác định được mốc cụ thể về mặt thời gian nên dẫn đến mỗi bên sẽ có một cách hiểu và vận dụng khác nhau.
Trường hợp việc soạn thảo hợp đồng được thực hiện một cách kỹ càng, nghiêm túc thì sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro về tranh chấp dạng này.
  • Thứ hai: Mặc dù hợp đồng đã có các quy định một cách rõ ràng, nhưng một bên không chịu thực hiện nghĩa vụ của mình, trong đó chủ yếu là nghĩa vụ thanh toán. Trong trường hợp này, sự vi phạm là khá rõ ràng và cố tình, nhưng vẫn được coi là tranh chấp và hai bên phải nỗ lực giải quyết.

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên nên xử lý như thế nào?

Một khi tranh chấp hợp đồng xảy ra, hai bên đều đứng trước nguy cơ bị thiệt hại, về tài sản, vật chất, uy tín. Khi tranh chấp hợp đồng xảy ra, hai bên nên nỗ lực thương lượng, hòa giải một cách thiện chí để tìm giải pháp.
 
Đặc biệt, trong trường hợp tranh chấp hợp đồng do cách hiểu, giải thích khác nhau về cùng một quy định hợp đồng thì hai bên nên cần tìm tới sự hỗ trợ của một Luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm để thực hiện việc hòa giải, tìm ra điểm chung. Luật sư sẽ đóng vai trò người hòa giải, vận dụng kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức của mình để phân tích cho mỗi bên về sự đúng, sai, tốt, không tốt … để hai bên đưa ra quyết định cuối cùng.
 
Trong môi trường pháp luật ở Việt nam, việc các bên đưa nhau ra Tòa giải quyết tranh chấp là bất đắc dĩ. Với bên thắng kiện, dù có bản án Tòa tuyên thắng, nhưng việc thực thi bản án đó còn nan giải hơn rất nhiều. Do đó, các bên trong tranh chấp hợp đồng nên nỗ lực hòa giải để cùng nhau giải quyết tranh chấp để đảm bảo tính hiệu quả.
 
Các bên có thể tìm tới các cơ quan tài phán khác nhau để yêu cầu giải quyết, như Trọng tài, tòa án ….. Tuy nhiên, chỉ có thể giải quyết thông qua trọng tài nếu hai bên có thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp như thế nào?

  • Phân tích vụ việc, hồ sơ và tài liệu để đánh giá khả năng thắng, thua kiện.
  • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải quyết tranh chấp.
  • Tham gia đàm phán, hòa giải trước tố tụng.
  • Soạn thảo đơn khởi kiện
  • Nộp đơn khởi kiện tại cơ quan tài phán (Trọng tài, Tòa án).
  • Đại diện theo ủy quyền hoặc Làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Tòa.
  • Thực hiện các nội dung công việc khác.

Arbitration là gì? Khái niệm “Arbitration” Arbitration là thuật ngữ Tiếng Anh, dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là trọng tài, nhằm chỉ tới một hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Trong số các phương thức giải quyết tranh chấp, bao gồm hòa giải, tòa án và trọng tài, thì […]

Tranh chấp hợp đồng là tranh chấp giữa các bên ký kết hợp đồng về việc giải thích các nội dung hợp đồng, về việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Có những dạng tranh chấp hợp đồng nào? Do đó, có hai dạng tranh chấp chính xảy ra: Thứ nhất: tranh chấp […]