0904777169

Đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ Giấy phép kinh doanh bán lẻ, hay còn gọi là Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là Giấy phép cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ tại cơ sở bán lẻ. Địa điểm bán lẻ […]

Đăng ký giấy phép kinh doanh bán lẻ Giấy phép kinh doanh bán lẻ, hay còn gọi là Giấy phép lập cơ sở bán lẻ là Giấy phép cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ tại cơ sở bán lẻ. Địa điểm bán lẻ […]

Một số khách hàng gọi điện hỏi chúng tôi nhờ tư vấn về vấn đề Giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài thì như thế nào và những trường hợp nào thì được miễn. Nếu được miễn thì có giấy phép gì thay thế hay không. Về vấn […]