0904777169

Mẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất Mẫu hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất là mẫu hợp đồng lao động được lập phù hợp với quy định tại các Thông tư Thông tư số 47/2015/BLĐTBXH hướng dẫn về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật […]

  Chấm dứt hợp đồng lao động là việc một hoặc các bên trong hợp đồng lao động chủ động chấm dứt việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình đã quy định tại Hợp đồng lao động, từ đó chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động. Việc chấm dứt hợp đồng […]

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.   Xét về mặt thời hạn, hợp đồng lao động bao gồm 03 loại gồm: […]

Người lao động có xu hướng mong muốn được ký kết hợp đồng lao động không thời hạn (HĐLĐ KTH). Ngược lại, doanh nghiệp lại thường rất thận trọng khi quyết định ký kết HĐLĐ KTH với người lao động. Vậy, đâu là lý do? Khái niệm về hợp đồng lao động không thời hạn […]

Thương lượng tập thể là vấn đề mới được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 (viết tắc BLLĐ). Mà theo đó, Điều 66 BLLĐ quy định: “Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng […]

Hợp đồng kinh doanh thương mại là gì? Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Đ385 Bộ Luật dân sự 2015). Hợp đồng có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng. Hợp đồng kinh doanh thương mại […]

Cách soạn thảo hợp đồng như thế nào để hiệu quả? Xác định phương hướng và cách soạn thảo hợp đồng là hết sức quan trọng trước khi bắt tay vào soạn thảo hợp đồng một cách cụ thể. Cách soạn thảo hợp đồng có thể hiểu là các cách thức, biện pháp nhằm soạn […]

Tìm hiểu về hợp đồng thi công xây dựng Theo diễn giải tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây […]

Hợp đồng kinh tế là tên gọi cũ của các loại hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, điều này không còn đúng hiện nay. Những sai lầm thường mắc phải khi soạn thảo hợp đồng kinh tế Chắc bạn và tôi đều thống nhất rằng, hợp đồng có thể coi […]

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng được cung cấp trên cơ sở yêu cầu của khách hàng và có thể bị tính phí theo từng hợp đồng cụ thể hoặc trong khuôn khổ Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên giữa Công ty Luật TNHH Inteco và Khách hàng. Trong bài viết […]

Phân tích hợp đồng 04:19 | 04/10/2019

Phân tích hợp đồng là việc Luật sư, chuyên gia pháp lý hoặc người có hiểu biết trong lĩnh vực hợp đồng thực hiện việc phân tích các điều khoản, các quy định về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mà mỗi bên phải thực hiện. Tại sao phải phân tích hợp đồng? Hợp […]

Đàm phán hợp đồng 04:04 | 04/10/2019

Đàm phán hợp đồng là việc các bên thương lượng, trao đổi, đấu tranh lẫn nhau để tiến tới thống nhất ký kết và thực hiện hợp đồng. Trong ĐPHĐ, mặc dù hai bên đều hướng tới một lợi ích chung, nhưng mỗi bên đều có những lợi ích riêng, lợi thế riêng nên việc […]

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Nội dung Thỏa ước LĐTT không được trái với quy định của pháp luật và […]

Nội quy lao động 04:59 | 03/10/2019

Nội quy lao động là văn bản do doanh nghiệp ban hành để áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, trật tự lao động và làm việc, bảo vệ tài sản doanh nghiệp và xử lý kỷ luật lao động. Để duy trì […]

Hợp đồng lao động 04:10 | 03/10/2019

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động không chỉ là văn bản thể hiện sự ràng buộc về […]