0968183786

Bồi thường thiệt hại do người lao động vi phạm hợp đồng là hậu quả pháp lý mà người lao động phải gánh chịu và phải trả cho người sử dụng lao động khi có hành vi vi phạm hợp đồng lao động. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi đề cập đến một trong […]

Các Quy định mới nhất về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng và các nội dung khác được hướng dẫn cụ thể như sau : Theo qui định tại Điều 36 Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động chấm dứt khi xảy ra một trong các […]

Bảo hiểm thất nghiệp là sự bù đắp một phần thu nhập bị mất mà người lao động được hưởng. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid19 ảnh hưởng nặng nề như hiện tại thì rất nhiều người lao động bị mất việc làm, mất thu nhập nên rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu […]

Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa người lao động với người sử dụng lao động. Khi một tranh chấp lao động cá nhân phát sinh, nếu các bên không tự giải quyết được thông qua thương lượng thì có quyền yêu cầu […]

Mẫu hợp đồng lao động mới theo thông tư mới nhất Mẫu hợp đồng lao động mới theo thông tư mới nhất là mẫu hợp đồng lao động được lập phù hợp với quy định tại các Thông tư Thông tư số 47/2015/BLĐTBXH hướng dẫn về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách […]

  Chấm dứt hợp đồng lao động là việc một hoặc các bên trong hợp đồng lao động chủ động chấm dứt việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình đã quy định tại Hợp đồng lao động, từ đó chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động. Việc chấm dứt hợp đồng […]

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.   Xét về mặt thời hạn, hợp đồng lao động bao gồm […]

Người lao động có xu hướng mong muốn được ký kết hợp đồng lao động không thời hạn (HĐLĐ KTH). Ngược lại, doanh nghiệp lại thường rất thận trọng khi quyết định ký kết HĐLĐ KTH với người lao động. Vậy, đâu là lý do? Khái niệm về hợp đồng lao động không thời hạn […]

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng rất quan trọng trong thực tiễn của đời sống, các giao dịch trong các lĩnh vực kinh doanh – thương mại, dân sự là hết sức đa dạng, phức tạp và ngày càng phát triển sôi động. Cùng với sự phát triển đó, thì những rủi ro pháp lý […]

Thương lượng tập thể là vấn đề mới được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 (viết tắc BLLĐ). Mà theo đó, Điều 66 BLLĐ quy định: “Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng […]

Hợp đồng kinh doanh thương mại là gì? Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Đ385 Bộ Luật dân sự 2015). Hợp đồng có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng. Hợp đồng kinh doanh thương mại […]

Cách soạn thảo hợp đồng như thế nào để hiệu quả? Xác định phương hướng và cách soạn thảo hợp đồng là hết sức quan trọng trước khi bắt tay vào soạn thảo hợp đồng một cách cụ thể. Cách soạn thảo hợp đồng có thể hiểu là các cách thức, biện pháp nhằm soạn […]

Tìm hiểu về hợp đồng thi công xây dựng Theo diễn giải tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây […]

Hợp đồng kinh tế là tên gọi cũ của các loại hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, điều này không còn đúng hiện nay. Những sai lầm thường mắc phải khi soạn thảo hợp đồng kinh tế Chắc bạn và tôi đều thống nhất rằng, hợp đồng có thể coi […]

Phân tích hợp đồng 04:19 | 04/10/2019

Phân tích hợp đồng là việc Luật sư, chuyên gia pháp lý hoặc người có hiểu biết trong lĩnh vực hợp đồng thực hiện việc phân tích các điều khoản, các quy định về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mà mỗi bên phải thực hiện. Tại sao phải phân tích hợp đồng? Hợp […]