0968183786

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì

Hợp đồng lao động không thời hạn là cách gọi khác của hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Theo quy định tại Điều 22 Bộ Luật lao động 2012, hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Vì vậy, trước khi bắt đầu ký kết, việc tư vấn hợp đồng lao động là việc quan trọng cần thiết để ngăn ngừa rủi ro thiệt thòi về mình.
Cũng theo quy định tại Điều 22, có các loại hợp đồng sau đây:
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 • Hợp đồng lao động không thời hạn phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

Hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất


Cho đến thời điểm tháng 11 năm 2019, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là Thông tư mới nhất có quy định về hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động theo thông tư mới nhất này có một số điểm cần lưu ý như sau:
 • Văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động theo mẫu.Việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho một người lao động trong nhóm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP phải được lập thành văn bản.
 • Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao gồm:
 • Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
 • Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
 • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
 • Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.
 • Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
 • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
 • Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.
 • Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.
 • Và một số nội dung khác.
Để được tư vấn hợp đồng lao động uy tín và nhanh nhất, liên hệ tại đây

Bồi thường thiệt hại do người lao động vi phạm hợp đồng là hậu quả pháp lý mà người lao động phải gánh chịu và phải trả cho người sử dụng lao động khi có hành vi vi phạm hợp đồng lao động. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi đề cập đến một trong […]

Mẫu hợp đồng lao động mới theo thông tư mới nhất Mẫu hợp đồng lao động mới theo thông tư mới nhất là mẫu hợp đồng lao động được lập phù hợp với quy định tại các Thông tư Thông tư số 47/2015/BLĐTBXH hướng dẫn về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách […]

  Chấm dứt hợp đồng lao động là việc một hoặc các bên trong hợp đồng lao động chủ động chấm dứt việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình đã quy định tại Hợp đồng lao động, từ đó chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động. Việc chấm dứt hợp đồng […]

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là gì   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.   Xét về mặt thời hạn, hợp đồng lao động bao gồm […]

Người lao động có xu hướng mong muốn được ký kết hợp đồng lao động không thời hạn (HĐLĐ KTH). Ngược lại, doanh nghiệp lại thường rất thận trọng khi quyết định ký kết HĐLĐ KTH với người lao động. Vậy, đâu là lý do? Khái niệm về hợp đồng lao động không thời hạn […]

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng rất quan trọng trong thực tiễn của đời sống, các giao dịch trong các lĩnh vực kinh doanh – thương mại, dân sự là hết sức đa dạng, phức tạp và ngày càng phát triển sôi động. Cùng với sự phát triển đó, thì những rủi ro pháp lý […]

Thương lượng tập thể là vấn đề mới được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 (viết tắc BLLĐ). Mà theo đó, Điều 66 BLLĐ quy định: “Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng […]

Hợp đồng kinh doanh thương mại là gì? Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Đ385 Bộ Luật dân sự 2015). Hợp đồng có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng. Hợp đồng kinh doanh thương mại […]

Cách soạn thảo hợp đồng như thế nào để hiệu quả? Xác định phương hướng và cách soạn thảo hợp đồng là hết sức quan trọng trước khi bắt tay vào soạn thảo hợp đồng một cách cụ thể. Cách soạn thảo hợp đồng có thể hiểu là các cách thức, biện pháp nhằm soạn […]

Tìm hiểu về hợp đồng thi công xây dựng Theo diễn giải tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây […]

Hợp đồng kinh tế là tên gọi cũ của các loại hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, điều này không còn đúng hiện nay. Những sai lầm thường mắc phải khi soạn thảo hợp đồng kinh tế Chắc bạn và tôi đều thống nhất rằng, hợp đồng có thể coi […]

Phân tích hợp đồng 04:19 | 04/10/2019

Phân tích hợp đồng là việc Luật sư, chuyên gia pháp lý hoặc người có hiểu biết trong lĩnh vực hợp đồng thực hiện việc phân tích các điều khoản, các quy định về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mà mỗi bên phải thực hiện. Tại sao phải phân tích hợp đồng? Hợp […]

Đàm phán hợp đồng 04:04 | 04/10/2019

Đàm phán hợp đồng là việc các bên thương lượng, trao đổi, đấu tranh lẫn nhau để tiến tới thống nhất ký kết và thực hiện hợp đồng. Trong ĐPHĐ, mặc dù hai bên đều hướng tới một lợi ích chung, nhưng mỗi bên đều có những lợi ích riêng, lợi thế riêng nên việc […]

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Nội dung Thỏa ước LĐTT không được trái với quy định của pháp luật và […]

Nội quy lao động 04:59 | 03/10/2019

Nội quy lao động là văn bản do doanh nghiệp ban hành để áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, trật tự lao động và làm việc, bảo vệ tài sản doanh nghiệp và xử lý kỷ luật lao động. Để duy trì […]