0904777169

Mở phòng khám theo hình thức hợp tác kinh doanh diễn ra khá nhiều trên thực tế, nhưng cũng có khá nhiều tranh chấp đã xảy ra bởi các bên không thống nhất được cách thức điều hành, quản trị, chia lợi nhuận, góp vốn v..v..   Để hạn chế tranh chấp xảy ra, việc […]