0968183786

Tư Vấn Luật Sở Hữu Trí Tuệ Hiện Hành Mới Nhất


Xem văn bản Luật Sở Hữu Trí Tuệ Hiện Hành mới nhất tại đây


Luật Sở Hữu Trí Tuệ là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất đưa ra các quy định về bảo hộ quyền của chủ sở hữu đối với các tài sản vô hình trong doanh nghiệp. Chúng ta đã biết rằng, trong thời đại ngày nay; giá trị của các tài sản vô hình là vô cùng lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp.

Có thể nói rằng, để tồn tại thì doanh nghiệp cần có các tài sản hữu hình; nhưng muốn lớn mạnh thì doanh nghiệp cần có tài sản vô hình. Giá trị tài sản vô hình lớn bao nhiêu thì doanh nghiệp lớn mạnh bấy nhiều

Bên cạnh đó, luật còn đóng vai trò tạo dựng khung hàng lang pháp lý; để doanh nghiệp tạo lập và bảo vệ quyền đối với tài sản vô hình của mình thông qua việc đăng ký; duy trì; phát triển và chống lại những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản vô hình bởi bên thứ ba.

Các Luật sư tại Công ty Luật Inteco là những người đã được đào tạo bài bản; có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực này gồm:

  • Tra cứu khả năng đăng ký và hỗ trợ các thủ tục đăng kýnhãn hiệu tại Việt Nam; và các nước khác trên thế giới (thông qua hệ thống Madrid và/ hoặc đăng ký trực tiếp).
  • Tra cứu khả năng đăng ký và hỗ trợ các thủ tục đăng ký sáng chế; kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, và các nước khác trên thế giới.
  • Chuyển nhượng, gia hạn văn bẳng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.
  • Khiếu nại các quyết định của Cục SHTT, yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bẳng bảo hộ…
  • Theo dõi phát hiện vi phạm sáng chế; kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.
  • Thực hiện các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ (ngăn chặn tại biên giới, xử lý vi phạm….)
  • Rà soát, đánh giá các hợp đồng, thoả thuận và văn bản về chuyển giao công nghệ, li xăng và nhượng quyền thương mại.
  • Soạn thảo và tham gia đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ;hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại.
  • Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký và/hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (đăng ký hợp đồng li xăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ, đăng ký hoạt động nhượng quyền…).
  • Môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Thành lập công ty vốn nước ngoài với chi phí hợp lý nhất. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục mà nhà đầu tư  nước ngoài phải thực hiện trước khi có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Theo quy định tại Luật Đầu tư […]

Khi nhắc đến “kinh doanh dịch vụ cầm đồ”, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là hoạt động không hợp pháp và gắn với những tiêu cực như: xã hội đen, đòi nợ thuê,… Nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đây là ngành nghề kinh doanh hợp pháp và do những đặc […]

Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Câu trả lời dường như khá rõ ràng trước câu hỏi đăng ký nhãn hiệu là gì. Tuy nhiên, câu trả lời như vậy có tính chính xác về mặt trực quan, nhưng nếu phân tích kĩ […]

Chuyển giao công nghệ có vốn nhà nước mang đặc thù của hoạt động khai thác tài sản vừa chịu quy luật của nền kinh tế thị trường, vừa chịu sự chi phối của hoạt động quản lý, khai thác tài sản nhà nước. Chuyển giao công nghệ có vốn Nhà nước xét trên hai […]

Bản quyền tác giả 07:07 | 07/12/2019

  Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các tác phẩm cụ thể bao gồm: Bản quyền tác giả áp dụng đối với những tác phẩm nào? Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác […]

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Ở đây cần lưu ý: cùng một dấu hiệu, sử dụng chung cho một loại hàng hóa dịch vụ và chủ sở hữu của dấu hiệu đó. Nếu hai người […]

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: (1) Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo […]

Trước khi đi vào nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ chúng ta hiểu rõ Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có CGCN sang bên nhận công nghệ. Chuyển giao công nghệ bao gồm CGCN trong nước và CGCN […]

Đăng ký sáng chế 06:53 | 14/10/2019

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Việc sáng tạo ra sáng chế và đăng ký sáng chế để xin cấp bằng độc quyền sáng chế không chỉ giúp doanh nghiệp […]