0968183786

Đăng ký nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ để đề nghị bảo hộ độc quyền với nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ. Việc độc quyền có nghĩa là chỉ duy nhất chủ sở hữu nhãn hiệu mới được quyền sử dụng, và […]

Khi nhắc đến “kinh doanh dịch vụ cầm đồ”, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là hoạt động không hợp pháp và gắn với những tiêu cực như: xã hội đen, đòi nợ thuê,… Nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đây là ngành nghề kinh doanh hợp pháp và do những đặc […]