0968183786

Dịch Vụ Tư Vấn Đăng Ký Nhãn Hiệu Độc Quyền Trực Tuyến


Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam


Theo quy định tại Điều 6, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp đối nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Như vậy, có thể hiểu là đăng ký nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc để chủ sở hữu nhãn hiệu có thể được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền. Nếu một nhãn hiệu được sử dụng trên thực tế nhưng không thực hiện việc đăng ký thì không được pháp luật thừa nhận và bảo hộ. Việc bỏ qua tư vấn đăng ký nhãn hiệu cũng gây ra không ít rắc rối cho doanh nghiệp
 
Quy trình đăng ký nhãn hiệu bao gồm các bước tóm lược như sau:
  • Nộp đơn đăng ký: Người nộp đơn trực tiếp nộp tại phòng một cửa hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng tại Tp. Đà Nẵng, văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh. Đơn đăng kí phải bao gồm tờ khai đăng ký, mẫu nhãn hiệu và tài liệu khác theo quy định.
  • Tiếp nhận đơn: Sau khi tiếp nhận đơn, chuyên viên cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra sơ bộ về hồ sơ đăng ký, dán mã vạch và đóng dấu số đơn đăng ký vào tờ khai đơn, sau đó yêu cầu người nộp đơn nộp phí nộp đơn tại bộ phận kế toán. Sau khi người nộp đơn nộp phí, sẽ được trả lại một tờ khai bản gốc, có số đơn đăng ký và chữ ký của chuyên viên.
  • Thẩm định hình thức đơn: Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ phải trải qua thủ tục thẩm định hình thức đơn để xác định việc phân loại sản phẩm, dịch vụ theo đúng quy định của Thoả ước Nice; hồ sơ đăng ký tuân thủ đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
Sau khi kết thúc giai đoạn thẩm định hình thức đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Trong trường hợp từ chối, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn văn bản thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn để người nộp đơn có văn bản trả lời. Nếu văn bản trả lời được chấp nhận thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, và nếu văn bản trả lời không được chấp nhận thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối hình thức đơn và dừng quá trình đăng ký nhãn hiệu.
  • Công bố đơn: Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
  • Thẩm định nội dung đơn: Sau khi kết thúc giai đoạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu, thì quá trình thẩm định nội dung sẽ bắt đầu. Mục đích của giai đoạn thẩm định nội dung là nhằm kiểm tra nhãn hiệu có đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hay không (có bị coi là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã nộp đơn đăng ký trước hay không).
Sau khi có kết quả thẩm định nội dung đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho Người nộp đơn Thông báo chấp nhận nội dung đơn, đồng thời yêu cầu người nộp đơn nộp phí cấp văn bằng bảo hộ để được cấp văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn để người nộp đơn sửa đơn hoặc trả lời. Nếu ý kiến trả lời được chấp thuận, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho Người nộp đơn Thông báo chấp nhận nội dung đơn, đồng thời yêu cầu người nộp đơn nộp phí cấp văn bằng bảo hộ để được cấp văn bằng bảo hộ. Nếu ý kiến trả lời không được chấp thuận thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu, kết thúc quá trình đăng ký nhãn hiệu.
  • Cấp văn bằng bảo hộ: Sau khi người nộp đơn hoàn thành nghĩa vụ nộp phí cấp văn bằng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm


Thủ tục đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo quy trình chung của đơn đăng ký nhãn hiệu, nghĩa là phải trải qua các giai đoạn gồm: nộp đơn, thẩm định hình thức đơn, công bố đơn, thẩm định nội dung đơn, nộp phí cấp văn bằng và cấp văn bằng bảo hộ.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm chỉ khác thủ tục đăng ký nhãn hiệu dịch vụ ở bảng phân loại ni xơ. Cụ thể, đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm sử dụng bảng phân loại hàng hoá ni xơ từ nhóm 01 đến nhóm 34.

Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin về thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa


Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá là việc đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục buộc để có thể được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền.

Để doanh nghiệp có thêm thông tin, chúng tôi hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá như sau:

  • Thứ nhất: Nhãn hiệu gắn liền với một số hàng hoá, dịch vụ nhất định. Tất cả hàng hoá, dịch vụ có mặt trên thị trường được phân thành 45 nhóm theo quy định của Thoả ước Nice, do đó, doanh nghiệp cần xác định chính xác hàng hoá, dịch vụ nào mình sẽ gắn nhãn hiệu và đưa ra thị trường. Chi phí đăng ký sẽ phụ thuộc vào số phân nhóm hàng hoá, dịch vụ, cũng như số sản phẩm, dịch vụ trên mỗi đơn đăng ký.

Chúng tôi khuyến cáo doanh nghiệp nên thực hiện việc lựa chọn chính xác hàng hoá, dịch vụ mà mình gắn nhãn hiệu, đồng thời lựa chọn thêm những hàng hoá, dịch vụ tương tự để thực hiện đăng ký theo chiến lược bao vây để đảm bảo hạn chế đối thủ cạnh tranh trong quá trình sử dụng nhãn hiệu.

  • Thứ hai: Doanh nghiệp nên đăng ký một nhãn hiệu chính và nhãn hiệu tương tự theo chiến lược bao vây để đảm bảo đối thủ cạnh tranh không thể sử dụng những nhãn hiệu tương tự để ăn theo hình ảnh nhãn hiệu chính.

Về mặt nguyên tắc, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ theo đúng thiết kế, màu sắc như mẫu đơn đăng ký. Tuy nhiên, khả năng bảo hộ sẽ được mở rộng ra cả các màu sắc khác và những thiết kế có tính tương tự.

  • Thứ ba: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu kéo dài tối thiểu 12 tháng và có thể lâu hơn trên thực tế, do đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch đăng ký nhãn hiệu ngay khi có ý tưởng ra đời sản phẩm mới, không nên chờ đưa nhãn hiệu ra thị trường rồi mới đăng ký.
  • Thứ tư: Theo quy định, thì đối với cùng một nhãn hiệu mà có nhiều người cùng nôp đơn thì quyền ưu tiên sẽ được áp dụng, trong đó chủ yếu là xác định ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên được xác định theo nguyên tắc first to file, nghĩa là ai nộp đơn trước thì được trước.

Do đó, doanh nghiệp nên có kế hoạch nộp đơn sớm nhất có thể để tránh bị mất quyền ưu tiên hay thực hiện tư vấn đăng ký nhãn hiệu để được nhắc nhở và theo sát liên tục, tránh bỏ lỡ các cơ hội quan trọng


Tra cứu đăng ký nhãn hiệu


Tra cứu đăng ký nhãn hiệu không phải là thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật, nhưng việc tra cứu được khuyến khích thực hiện nhằm kiểm tra trước khả năng được bảo hộ, tức là kiểm tra xem nhãn hiệu có vi phạm các điều cấm của luật hay không, và kiểm tra xem đã có tổ chức, cá nhân nào nộp đơn đăng ký cho một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình hay không. Trên cơ sở kết quả tra cứu, chủ đơn quyết định có nộp đơn đăng ký hay không. Theo nguyên tắc First to file (nộp đơn trước được trước), ngay sau khi có kết quả tra cứu, nếu cho thấy chưa có ai nộp đơn đăng ký thì doanh nghiệp cần nộp đơn ngay lập tức. Kể từ thời điểm doanh nghiệp nộp đơn, nếu có bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào khác nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn, sẽ bị từ chối.

Việc tra cứu đăng ký nhãn hiệu thực chất là việc vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng của Luật sư để thẩm định điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu, thông qua việc xem xét các khía cạnh thẩm mỹ và ý nghĩa nhằm quyết định nhãn hiệu có vi phạm quy định của pháp luật hay không. Đồng thời, việc trả cứu kiểm tra xem liệu nhãn hiệu có bị coi là trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu có ngày ưu tiên trước hay không.

Công ty Luật Inteco nhận yêu cầu tra cứu đăng ký nhãn hiệu nhằm hỗ trợ khách hàng trước khi chính thức quyết định việc nộp đơn. Mọi yêu cầu tra cứu, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

>> Xem thêm dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu


Đăng ký nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ để đề nghị bảo hộ độc quyền với nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ. Việc độc quyền có nghĩa là chỉ duy nhất chủ sở hữu nhãn hiệu mới được quyền sử dụng, và […]

Đăng ký thương hiệu mang lại những lợi ích lớn cho doanh nghiệp và có thủ tục hết sức đơn giản, nhưng không phải doanh nghiệp cũng nắm rõ vấn đề này. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết các quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn […]

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là một thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Câu trả lời dường như khá rõ ràng trước câu hỏi đăng ký nhãn hiệu là gì. Tuy nhiên, câu trả lời như vậy có tính chính xác về mặt trực quan, nhưng nếu phân […]

Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu là những nội dung quan trọng trong kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết này xin được cung cấp một số thông tin để bạn tham khảo trước khi quyết định việc đăng ký. Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng […]