0968183786

Đăng ký nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ để đề nghị bảo hộ độc quyền với nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ. Việc độc quyền có nghĩa là chỉ duy nhất chủ sở hữu nhãn hiệu mới được quyền sử dụng, và […]

Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu là những nội dung quan trọng trong kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết này xin được cung cấp một số thông tin để bạn tham khảo trước khi quyết định việc đăng ký. Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng […]