0968183786

Tư Vấn Thông Tin Thị Trường Vốn Tại Việt Nam


Khái niệm thị trường vốn là gì ???

Theo quốc tế, được định nghĩa như một thị trường tài chính, nơi các khoản nợ dài hạn (hơn 1 năm trở lên) hoặc chứng khoán được giao dịch mua bán. Đây còn là kênh hữu hiệu tạo nên của cải cho những nhà đầu tư bỏ vốn vào chiến lược đầu tư dài hạn và giá trị.
 
Đây là một bộ phận của thị trường tài chính, có chức năng cung ứng vốn đầu tư dài hạn (trên 1 năm) cho nền kinh tế thông qua sự sắp xếp theo thể chế để vay và cho vay tiền với những điều kiện và thời hạn khác nhau.
 
Đối tượng bao gồm các tổ chức tài chính đóng vai trò bên cho vay và các đơn vị kinh doanh, tập đoàn là các bên đi vay. Điều này có nghĩa là đang cung cấp nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu tài chính cho Chính phủ và các doanh nghiệp.
 
Thị trường vốn cổ phần là một kiểu thị trường tài chính, trong đó nợ dài hạn (hơn một năm) hoặc chứng khoán vốn chủ sở hữu được mua và bán. Nhờ đó, sự dư dả của những người tiết kiệm được kết nối tới những người có thể đưa nó vào sử dụng lâu dài, chẳng hạn như các công ty hoặc chính phủ sử dụng để đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, còn bao hàm nhiều công cụ tài chính khác nhau có thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính. Các công cụ tài chính trên thị trường vốn bao gồm: (i) Cổ phiếu, (ii) Trái phiếu công ty, (iii) Vay thế chấp, (iii) Vay thương mại và vay tiêu dùng do ngân hàng thương mại và các công ty tài chính cung cấp, (iv) Chứng khoán chính phủ và chứng khoán các cơ quan thuộc chính phủ.

Thị trường này trên thực tế được hiểu là ???

Thị trường vốn trên thực tế có thể hình dùng đơn giản là, một thị trường mà bên cần vốn có thể sử dụng công cụ tài chính để có thể huy động vốn cho mục đích phát triển kinh doanh, và nhà đầu tư có thể đầu tư tiền vào đó nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua lợi nhuận từ việc mua đi bán lại chứng khoán hoặc hưởng lợi nhuận từ cổ tức, lợi nhuận mà bên phát hành cam kết.

Các loại thị trường cần biết???

  • Thị trường cổ phiếu: Nơi giao dịch mua bán, trao đổi các giấy tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.
  • Thị trường trái phiếu: Thị trường mà hàng hóa mua bán là trái phiếu.
  • Thị trường chứng khoán phái sinh: Không mua bán tài sản mà mua bán các quyền, các hợp đồng, các nghĩa vụ được chuyển nhượng quyền sở hữu từ bên này sang bên khác.

Khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư có thể lựa chọn rất nhiều hình thức đầu tư như: (i) thành lập tổ chức kinh tế (100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam) hoặc (ii) đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ […]

Vốn đầu tư là gì? Hoạt động đầu tư nước ngoài là hoạt động của các nhà đầu tư (sau đây viết tắt là “NĐT”) không có Quốc tịch Việt Nam thực hiện tại Việt Nam thông qua việc bỏ vốn vào kinh doanh tại Việt Nam bằng một trong các hình thức: Đầu tư […]

Trái phiếu là gì? Trái phiếu là công cụ nợ, giúp doanh nghiệp huy động vốn từ các nhà đầu tư là người mua trái phiếu, là một loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa […]

Phát hành trái phiếu 07:01 | 06/12/2019

  Trái phiếu là gì? Trái phiếu là công cụ nợ, giúp doanh nghiệp huy động vốn từ các nhà đầu tư là người mua trái phiếu, là một loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các […]