0968183786

Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn
19/06/2021

Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn, loại hình nào có ưu thế hơn mà doanh nhân nên lựa chọn. Xin kính mời các bạn tham khảo một số thông tin trong bài phát biểu của Luật sư Hà Huy Phong dưới đây. Bài viết được viết lại từ bản ghi âm.

Tôi cũng xin lưu ý, trong bài này, tôi chỉ đề cập tới Công ty cổ phần không phải là Công ty đại chúng, mặc dù giữa Công ty cổ phần thông thường và Công ty đại chúng cùng chia sẻ rất nhiều điểm giống nhau. Công ty đại chúng chịu sự điều chỉnh của cả Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán nên tôi sẽ chia sẻ trong một dịp khác.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Điều đầu tiên mà tôi cần phải nói, là nếu doanh nhân đã có một kế hoạch và lộ trình phát triển dài hơi cho doanh nghiệp thì rất tốt. Nhưng nếu chưa có lộ trình dài hơi cho nó thì cũng không sao, vì trong quá trình hoạt động, chúng ta có thể chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần, hoặc chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn. Do đó, việc lựa chọn Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn không phải là vấn đề quá lớn về mặt chiến lược, vì phụ thuộc vào từng thời kỳ phát triển mà các loại hình có thể chuyển đổi lẫn nhau để phù hợp với thực tế.

Thành lập doanh nghiệp thì dễ, nhưng duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mới là khó. Cái khó nhất, là các hoạt động quản trị về sau chứ không phải là thủ tục thành lập ban đầu. Do đó, với kinh nghiệm của mình, tôi khuyến khích quý vị nên lựa chọn những chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm và năng lực để tư vấn cả các vấn đề quản trị doanh nghiệp về sau.

Trên thực tế, thì đối với những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kinh doanh kiểu gia đình, thì mô hình Công ty cổ phần hay Trách nhiệm hữu hạn chỉ khác nhau ở cái tên và thủ tục pháp lý. Nhưng nếu doanh nghiệp càng lớn, thì sự khác nhau sẽ rất rõ về mặt thực chất.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn đều giống nhau ở bản chất trách nhiệm hữu hạn của nó. Tức là thành viên góp vốn, cổ đông đều chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và tài sản của doanh nghiệp trong giới hạn phần vốn mà mình đã góp vào Công ty. Ví dụ: Bạn góp vào Công ty là 5 tỷ đồng, nhưng sau 02 năm làm ăn, Công ty bị thua lỗ nặng, thì bạn chỉ mất 5 tỷ đó thôi, nên kể cả gia đình bạn có nhiều nghìn tỷ đồng đang gửi ngân hàng, bạn cũng không phải rút ra để trả nợ thay cho Công ty. Tuần trước thì tôi có tiếp xúc và tư vấn cho một Anh cổ đông, Công ty Anh đang lỗ rất nặng do dịch covid, nên Tổng giám đốc yêu cầu các cổ đông góp tiền theo tỷ lệ để bù cho các khoản lỗ của Công ty. Tôi nói, nếu như các cổ đông tự nguyện cho Công ty vay để bù lỗ là chuyện khác, nhưng Anh có quyền từ chối, vì đó là không phải là trách nhiệm. Không có ai bắt ép được anh cả. Kể cả ngân hàng cho Công ty vay tiền.

Mặc dù có rất nhiều điểm giống nhau và khác nhau, nhưng trong buổi tọa đàm này, tôi chỉ nói về hai vấn đề cơ bản liên quan đến Công ty Cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là về cơ cấu tổ chức bộ máy và khả năng huy vốn. Tại sao lại vậy, vì thực tiễn hành nghề và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tôi đụng chạm vào hai nội dung này rất nhiều. Trong vấn đề thứ nhất, có khá nhiều người không hiểu về cách thức vận hành của Công ty nên đã xảy ra những tranh chấp nội bộ đáng tiếc, mất tiền mất thời gian còn mất luôn cả tình anh em. Trong vấn đề thứ hai, thì liên quan tới khả năng tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Quý vị nào muốn đẩy doanh nghiệp của mình lên tới nghìn tỷ, thì nên đặc biệt lưu ý tới nội dung thứ hai kĩ càng một chút.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Công ty Cổ phần và Công ty trách nhiệm khác nhau về cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý.

Về cơ bản, bộ máy quản lý của Công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Nếu nói cụ thể hơn theo quy định tại Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 thì cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần sẽ do các cổ đông lựa chọn, và theo một trong hai mô hình như sau:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Sự khác nhau ở đây, là nằm ở Ban kiểm soát. Tức là nếu theo mô hình thứ nhất, Công ty có Ban kiểm soát. Còn nếu theo mô hình thứ hai, thì không có Ban kiểm soát, nhưng phải đáp ứng 02 điều kiện gồm: Thứ nhất là 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập; và thứ hai là có ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Hiện nay tôi cũng đang được mời làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một số doanh nghiệp, và thấy rằng, với những doanh nghiệp có nhiều cổ đông, thì mô hình này khá là hợp lý và hiệu quả. Trong mô hình thứ nhất, Ban kiểm soát thuộc Đại hội đồng cổ đông và độc lập với Hội đồng quản trị, và cũng độc lập với Ban giám đốc, nhưng hoạt động rất hình thức và chiếu lệ vì không có thực quyền và phương tiện, công cụ để làm việc.

Ở mô hình còn lại, nhiều cổ đông chỉ góp vốn mà không trực tiếp tham gia quản trị Công ty nên thuê những chuyên gia bên ngoài làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập để vừa giám sát Ban giám đốc, vừa hỗ trợ cho ban giám đốc về những khía cạnh chuyên môn. Chẳng hạn, tôi được mời tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị để giám sát và tư vấn cho Ban giám đốc các vấn đề về chính sách và pháp luật. Nói về luật, thì chắc chắn là Luật sư sẽ có ưu thế hơn những người khác.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Quay lại với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đã nói ở trên, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về vị trí và nhiệm vụ của mỗi bộ phận:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Thực chất thì đây chỉ là cuộc họp của tất cả các cổ đông, và mỗi cổ đông thực hiện quyền của mình tại Đại hội đồng cổ đông. Cứ hình dung đại khái, thì Đại hội đồng cổ đông hoạt động cũng giống như Quốc Hội của Việt Nam vậy, mỗi năm họp một lần và nếu cần thiết thì có thể họp nhiều lần để quyết định những vấn đề lớn và quan trọng. Đại hội đồng cổ đông bàn bạn và quyết định những vấn đề gì, thì quý vị có thể tham khảo Điều 138, Luật doanh nghiệp 2020.

Ở đây, tôi cũng xin nói thêm một chút về cách để cổ đông thực hiện quyền của mình. Về cơ bản, cổ đông thực hiện quyền của mình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ chế bỏ phiếu. Ai có tỷ lệ vốn cổ phần lớn hơn, thì quyền lớn hơn, cổ đông nhỏ thì bao giờ cũng thiệt thòi hơn. Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo cơ chế đối vốn nên cứ theo tỷ lệ nắm giữ phần vốn góp mà phân chia quyền lực thôi quý vị. Tất nhiên là bên cạnh Đại hội đồng cổ đông, thì các cổ đông cũng có thể đề đạt những ý kiến của mình trực tiếp tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, nhưng chỉ là kiến nghị hay đề đạt nguyện vọng thôi Quý vị, chứ không can thiệp hay chen ngang vào hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Thực tiễn tôi gặp rất nhiều ví dụ về việc các cổ đông thi thoảng lại tới yêu cầu Giám đốc làm việc này, việc kia, với lí do rất đơn giản, tôi là cổ đông thì tôi có quyền. Như vậy là không chính xác. Nếu cổ đông mà góp ý có trách nhiệm thì Giám đốc tiếp nhận ý kiến rồi xem xét và đưa ra Quyết định, chứ cổ đông không thể ép người khác làm theo quyết định của mình. Thậm chí có cổ đông còn đến chỉ đạo luôn cả nhân viên Công ty làm việc này việc kia, vượt mặt luôn cả Giám đốc. Như thế thì sẽ phá vỡ cấu trúc hoạt động quản lý của doanh nghiệp, làm hỏng doanh nghiệp chứ không có tốt gì cho doanh nghiệp.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Tôi từng phải tham gia tư vấn cho một vài trường hợp, cổ đông chê giám đốc kém và tự đến điều hành doanh nghiệp. Làm như thế là sai nguyên tắc và sai cả pháp luật. Vậy làm thế nào cho đúng. Theo Luật doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông bầu hội đồng quản trị, và Hội đồng quản trị bầu hoặc thuê giám đốc. Vậy, cổ đông phải đề nghị Hội đồng quản trị miễn nhiệm giám đốc nếu như có cơ sở để cho rằng, Giám đốc đó yếu kém năng lực.

Bộ phận thứ hai trong hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Như vậy là Hội đồng quản trị là cơ quan quyền lực thứ hai trong Doanh nghiệp, chỉ đứng dưới Đại hội đồng cổ đông và đứng trên Ban giám đốc.

Có thể nói, hội đồng quản trị là cơ quan thường trực của Đại hội đồng cổ đông, và thực hiện quyền lực của mình tại các cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đều thể hiện các hoạt động quyền lực của mình thông qua các cuộc họp. Nên các quyết định chỉ đạo đều phải thể hiện qua hình thức các Biên bản và Quyết định. Do đó, quý vị cần chú ý là luôn chuẩn bị đầy đủ biên bản và quyết định khi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị họp. Thực tế là rất nhiều Công ty không có hồ sơ pháp lí nội bộ, họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị mà không có lưu lại Biên bản và Quyết định, nên khi cần sử dụng, là phải chế lại, vừa không chính xác về nội dung, vừa sai nguyên tắc.

Các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Hội đồng quản trị, thì quý vị tìm hiểu thêm tại Điều 153  của Luật doanh nghiệp 2020.

Lưu ý là hiện tượng Hội đồng quản trị can thiệp và hoạt động của Ban giám đốc khá phổ biến ở Việt nam. Gần đây thì tôi có họp với một tập đoàn, và ông Chủ tịch Hội đồng quản trị có phát biểu rằng, thông lệ tại tập đoàn này là, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải trực tiếp ký hợp đồng, còn Giám đốc chỉ điều hành theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. Như thế không đúng về nguyên tắc.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc đã có sự phân tầng rõ ràng. Hội đồng quản trị chỉ nên giới hạn ở việc điều hành chiến lược, chính sách và những giao dịch lớn của doanh nghiệp thôi, không nên can thiệp vào hoạt động điều hành hàng ngày của Giám đốc.

Bộ phận thứ ba trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc hay tổng giám đốc là do doanh nghiệp tự đặt và đăng kí với Sở kế hoạch đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong bài này, tôi gọi chung là Giám đốc.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, thì Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê theo hợp đồng lao động. Giám đốc thì không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị hay cổ đông. Ai có tài điều hành thì mình thuê về làm thôi. Mà theo cá nhân tôi, thì cổ đông nên thuê giám đốc điều hành để đảm bảo tính khách quan.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc Công ty cổ phần được quy định tại Điều 162, Luật doanh nghiệp 2020.

Tôi chỉ nhấn mạnh thêm, Giám đốc là người điều hành các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, và thường là người nhân danh doanh nghiệp để kí kết văn bản, hợp đồng. Tất nhiên, là chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có thể ký kết các văn bản và hợp đồng, nhưng tốt nhất là nên phân định ranh giới rõ ràng. Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ nên kí các văn bản, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, không nên chen ngang và can thiệp và hoạt động của giám đốc.

Chúng ta vừa trao đổi về vấn đề về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận thêm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn để thất giữa hai loại hình này khác nhau ở chỗ nào.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều loại, bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lại bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ.

Tương ứng với mỗi loại hình cụ thể như vậy, lại có thể có những cách thức tổ chức bộ máy điều hành khác nhau.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, thì mô hình gồm Chủ sở hữu và giám đốc. Chủ sở hữu có thể kiêm luôn giám đốc.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc.

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc.

Như vậy, nói ngắn gọn, thì điểm khác biệt với mô hình cơ câu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần, là cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có hai cấp, gồm Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu với Giám đốc.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thì Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Cơ chế quyết định tại Hội đồng thành viên cũng tương tự như Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần, tức là đối vốn và dựa trên tỷ lệ phần trăm nắm giữ vốn điều lệ.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức làm chủ, thì hội đồng thành viên bao gồm 03 đến 07 người do Chủ sở hữu bổ nhiệm. Khác với hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ có cơ chế quyết định theo hình thức bỏ phiếu, và mỗi thành viên Hội đồng thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Như vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn đơn giản hơn Công ty cổ phần rất nhiều. Do đó, nếu doanh nghiệp của các bạn có ít thành viên góp vốn và muốn tổ chức bộ máy quản lý đơn giản thì nên chọn loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn. Còn nếu Công ty nhiều người tham gia góp vốn vào Công ty và hoạt động quản trị cần có sự phân quyền thì nên lựa chọn Công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có số lượng thành viên tối đa là 50, Và Công ty cổ phần thì có số lượng cổ đông tiểu thiểu là 3 và không bị không chế số lượng tối đa.

Chúng ta đến vấn đề thứ hai của buổi trao đổi hôm nay, là sự khác nhau giữa Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn ở góc độ huy động vốn.

Trước hết, nói về Công ty cổ phần, thì loại hình này được coi là có ưu thế vượt trội liên quan đến vấn đề vốn và khả năng huy động vốn. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty

Thứ nhất là các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần mà không chịu sự cho phép hay đồng ý của bất kỳ ai. Cũng có một ngoại lệ, đó là trong 03 năm đầu tiên, thì các cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình nếu được toàn bộ các cổ đông còn lại đồng ý.

Việc chuyển nhượng cũng không cần phải thông báo hay đăng ký với cơ quan Nhà nước, mà chỉ lập hợp đồng chuyển nhượng nội bộ với nhau, rồi lưu và hồ sơ pháp lý của Công ty mà thôi. Rất linh hoạt và thuận tiện.

Việc tự do chuyển nhượng giúp cho tính thanh khoản của cổ phần đạt ở mức cao, là lý do hấp dẫn để các nhà đầu tư đầu tư tiền vào doanh nghiệp, và thoái khỏi doanh nghiệp rất nhanh chóng, cơ động.

Lưu ý là Công ty cần lập sổ theo đăng kí cổ đông để theo dõi và quản lý cổ đông, cũng như đảm bảo quyền cho cổ đông.

Thứ hai, là Công ty cổ phần có thể tăng vốn, giảm vốn nếu đáp ứng các điều kiện theo luật định. Việc tăng vốn thì không có điều kiện gì nhiều, ngoài yêu cầu về đăng ký với cơ quan Nhà nước. Còn nếu giảm vốn, thì cần đáp ứng điều kiện quan trọng khác, là phải đủ khả năng trả các khoản nợ sau khi giảm vốn.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Thứ ba, là Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần riêng lẻ để huy động vốn. Tức là ngoài số cổ phần mà cố đông hiện hữu đang nắm giữ, thì Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần bổ sung để bán cho các nhà đầu tư khác. Trước khi quyết định tăng vốn, Công ty thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra giá chào bán cổ phần riêng lẻ, và giá trị trường có thể cao hơn rất nhiều so với mệnh giá. Phần thặng dư cổ phần này sẽ không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, là với một đồng vốn điều lệ tăng lên, Công ty cổ phần có thể có thêm hơn một đồng tài sản bổ sung vào nguồn vốn của doanh nghiệp.

Thứ tư, Công ty cổ phần có thể chuyển thành công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán để huy động vốn, giúp cổ đông và các nhà đầu tư có những cơ hội đầu tư để kiếm lợi nhuận. Đây là lợi thế điển hình nhất của Công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhiều Công ty mang lại giá trị cho cổ đông là bằng việc duy trì giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán chứ không phải là chia cổ tức cho cổ đông.

Thứ năm, Công ty cổ phần có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn. Trái phiếu là giấy tờ nhận nợ của doanh nghiệp phát hành với nhà đầu tư. Doanh nghiệp có thể phát hành các loại trái phiếu như trái phiếu khác nhau, như trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi là loại có thể chuyển đổi thành cổ phần của Công ty sau một thời gian nhất định và theo điều kiện ghi trên trái phiếu. Còn trái phiếu không chuyển đổi là loại trái phiếu mà doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền gốc và lãi theo quy định mà không chuyển đổi.

Trái phiếu doanh nghiệp có thể được mua bán giữa các nhà đầu tư. Điều này giúp cho trái phiếu có tính thanh khoản rất cao. Lưu ý là trái phiếu của Công ty cổ phần không phải là Công ty đại chúng thì không được niêm yết và mua bán trên sàn chứng khoán. Do đó, nếu doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu và giao dịch trên sàn chứng khoán thì phải chuyển đổi thành Công ty đại chúng nếu đáp ứng điều kiện, và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định.


Các bạn đang đọc bài: Công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn!


Thực ra, nếu nói về lợi thế huy động vốn, thì loại hình Công ty cổ phần đại chúng mới thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất. Trong tọa đàm này, tôi chỉ nói về Công ty cổ phần không phải đại chúng nên vẫn còn có nhiều điểm chưa được thỏa mãn sự tò mò của quý vị.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, thì không có nhiều lợi thế về vấn đề về huy động vốn. Mặc dù vậy, các thành viên góp vốn vẫn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên hiện hữu hoặc người ngoài, nhưng thủ tục chuyển nhượng bị quy định chặt chẽ và ràng buộc hơn.

Bên cạnh đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn cho doanh nghiệp.

Nếu các bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Công ty Luật TNHH Inteco là một trong số các Công ty luật tại Hà Nội được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp tín nhiệm, lựa chọn để sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh thương mại.

socail

 

Chat zalo