0968183786

Khai thác rừng đặc dụng trái phép là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Lâm nghiệp. Dưới đây là một số quy định về xử phạt đối với các hành vi phạm. Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, […]

Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa […]

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp (tên gọi theo Luật doanh nghiệp 2014) hay thay đổi đăng ký kinh doanh (tên gọi theo Luật Doanh nghiệp 2005) là việc thay đổi một trong số các nội dung đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thủ tục thay đổi ĐKKD bao […]

Hợp đồng mua bán hàng hóa là loại hợp đồng phổ biến và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các loại hợp đồng được ký kết và thực hiện trên thị trường hiện này. Để có có thể soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa tốt, cần lưu ý mấy điểm như sau: […]

Thành lập Công ty xây dựng cần những gì và thủ tục, hồ sơ nào cần chuẩn bị là những vấn đề mà bài viết này sẽ làm rõ. Thành lập Công ty xây dựng cần những gì? Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do đó, khi thành lập […]

Biên bản họp Hội đồng quản trị là văn bản ghi lại toàn bộ diễn biến và nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị. Biên bản  và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Cơ cấu tổ chức và quản trị của […]

Thẩm định dự án đầu tư là một quá trình phân tích, đánh giá tổng thể, toàn diện các khía cạnh kinh tế, tài chính, xã hội, môi trường của một dự án đầu tư để kiểm tra và đưa ra kết luận về tính khả thi trong kinh doanh cũng như ảnh hưởng và […]

Bất kỳ dự án đầu tư nào cũng phải xác định rõ tổng vốn đầu tư của dự án. Khi có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) vốn đầu tư nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay thường được gọi là “điều chỉnh giấy […]

  Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thủ tục hành chính nhằm ghi nhận việc chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng đất từ người này sang người khác. Đây là một trong số các hình thức chuyển quyền sử dụng đất. Thủ tục hành chính là bắt buộc nên chúng ta cần […]

Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì và nội dung nào cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty? Điều cần biết về hồ sơ thành lập công ty Thành lập công ty là thủ tục hành chính để thông báo với cơ quan Nhà nước về sự ra […]

Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Doanh nghiệp 2005 có những điểm gì khác biệt và có thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp?. Bài viết sau đây làm rõ những điểm thay đổi cơ bản và quan trọng với doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2014 thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước. Theo Luật […]

Ưu đãi thuế thu nhập đối với những doanh nghiệp đặc thù, doanh nghiệp tại địa bàn khó khăn sẽ đóng thuế với mức thấp hơn có lẽ đang là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp. Hãy cùng với chúng tôi đi tìm lời giải đáp chính xác nhất thông qua bài viết hữu ích […]

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay thường được gọi là xin cấp giấy phép đầu tư); là thủ tục quan trọng mà nhà đầu tư phải thực hiện để dự án có thể triển khai; hoạt động một cách hợp pháp. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp; nhà đầu tư […]

Kinh doanh dịch vụ lưu trú là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được ghi nhận tại Phụ lục 4, Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Để được phép kinh doanh […]

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, sự kết nối, liên hệ giữa các cá nhân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ dễ dàng được hình thành và đôi khi phát triển theo cách vô cùng đặc biệt. Một trong những yếu tố tạo nên sự đặc biệt […]